Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5649/UBND-VXNV   Ngày ky´: 27/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Công điện số 1170/CĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT20533-1672047164270-98586784.docx
DT20533-1672047164270-98586784(27.12.2022_13h49p34)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến