Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3602/UBND-VXNV   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v xây dựng kế hoạch và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024.  
Tệp đính kèm:
DT13906-1693151180217-18846547.doc
DT13906-1693151180217-18846547_converted(28.08.2023_13h45p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh