Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1673/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai Công điện số 281/CĐ-TTg ngày 20/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT6405-1682417023384-74573655.pdf
DT6405-1682417023437-91803184.doc
DT6405-1682417023437-91803184_converted(27.04.2023_09h30p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam