Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 762/QĐ-UBND   Ngày ky´: 23/06/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9468-1655866208395-48307197.doc
DT9468-1655866208395-48307197_converted(23.06.2022_07h53p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc