Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3029/SKHĐT-ĐKKD   Ngày ky´: 23/09/2020  
  Trích yếu: V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.  
Tệp đính kèm:
CV tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công(23.09.2020_17h03p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Bình