Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1061/KH-UBND   Ngày ky´: 22/03/2023  
  Trích yếu: V/v Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT4086-1679371457060-23231560_nguyenthithanhbinh-21-03-2023_15h27p48.docx
DT4086-1679371457060-23231560_nguyenthithanhbinh-21-03-2023_15h27p48_converted(22.03.2023_09h48p32)_signed.pdf
DT4086-1679371517186-57187328(22.03.2023_13h53p08)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa