Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2822/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/07/2023  
  Trích yếu: V/v tập trung đẩy mạnh triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT10833-1689001599131-41800255.doc
DT10833-1689001664897-02177804.pdf
DT10833-1689001664935-94952664.pdf
DT10833-1689001664976-84551019.pdf
DT10833-1689001599131-41800255_converted(12.07.2023_09h46p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung