Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 583/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/10/2022  
  Trích yếu: V/v Công bố Danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT16733-1666753274240-83051254.doc
DT16733-1666753274263-41660999.xls
DT16733-1666753274240-83051254_converted(27.10.2022_14h15p18)_signed.pdf
DANH MUC KEM THEO QD 583(27.10.2022_14h19p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam