Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1855/KH-UBND   Ngày ky´: 03/05/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6218-1651198012266-88693579.doc
DT6218-1651198012266-88693579(03.05.2022_19h41p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến