Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5609/UBND-KTTH   Ngày ky´: 23/12/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT20148-1671522597809-36304555_syson-22-12-2022_09h04p18.docx
DT20148-1671522597809-36304555_syson-22-12-2022_09h04p18_converted(23.12.2022_20h46p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh