Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 362/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 11/02/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 02/2020/QĐ-TTg ngày 10/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP362_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến