Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1862/KH-UBND   Ngày ky´: 04/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch xét tuyển công chức thuộc tỉnh Ninh Thuận năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT3135-1646624948428-77355190.doc
KHUB1862_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý