Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2045/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh.  
Tệp đính kèm:
54-Vv cai dat su dung va day manh cap nhat thong tin len ung dung PCTT tren dien thoai thong minh.doc
54-Vv cai dat su dung va day manh cap nhat thong tin len ung dung PCTT tren dien thoai thong minh(11.06.2020_10h31p02)_signed.pdf
54.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung