Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 229/BC-UBND   Ngày ky´: 31/08/2022  
  Trích yếu: V/v Kết quả triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ  
Tệp đính kèm:
DT13546-1661835743682-89511616_nnminh-30-08-2022_15h21p53.doc
DT13546-1661835743682-89511616_nnminh-30-08-2022_15h21p53_converted(02.09.2022_09h10p04)_signed.pdf
DT13546-1661835760001-28389137(02.09.2022_09h12p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình