Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2037/UBND-KTTH   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: Về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB2037_signed.pdf
Phiếu trình Văn bản.pdf
Chỉ thị - BNN-TCLN về nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và cho thuê môi trường rừng đặc dụng, phòng hộ bản trình.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung