Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3111/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 24/08/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai Nghị định số 93/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính.  
Tệp đính kèm:
CVVP3111_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc