Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 31/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/06/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế và máy móc, thiết bị y tế tại mỗi trạm y tế tuyến xã thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT9411-1655973447339-14325456.xls
DT9411-1655799952086-66892947_nguyendinhtuan-24-06-2022_11h11p25.doc
DT9411-1655799952086-66892947_nguyendinhtuan-24-06-2022_11h11p25(24.06.2022_16h52p16)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO QD 31(25.06.2022_12h23p18)_signed.pdf
PHU LUC 2 KEM THEO QD 31(25.06.2022_12h23p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc