Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1107/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/03/2023  
  Trích yếu: V/v thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng 01 mô hình sinh kế giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025  
Tệp đính kèm:
DT4304-1679562667806-90411363_nguyendinhtuan-24-03-2023_06h37p24.doc
DT4304-1679562667806-90411363_nguyendinhtuan-24-03-2023_06h37p24_converted(24.03.2023_09h23p00)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến