Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 562/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT1787-1644370163770-48123712.doc
DT1787-1644370163770-48123712(14.02.2022_14h45p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến