Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1663/KH-UBND   Ngày ky´: 27/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT6330-1682391374060-20710755.doc
DT6330-1682391374060-20710755(27.04.2023_07h36p25)_signed.pdf
DT6330-1682391380338-08872342.doc(27.04.2023_07h50p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến