Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5546/KH-BCĐ   Ngày ky´: 20/12/2022  
  Trích yếu: V/v Phân bổ chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT19789-1670989658730-14864387_nguyennhungoc-14-12-2022_14h12p14.doc
DT19789-1670989658730-14864387_nguyennhungoc-14-12-2022_14h12p14_converted(20.12.2022_14h23p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý