Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 113/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/01/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công  
Tệp đính kèm:
DT420-1641695198170-64761836.PDF
DT420-1641695479050-63629520_nnminh-10-01-2022_11h31p10.doc
DT420-1641695479050-63629520_nnminh-10-01-2022_11h31p10_converted(10.01.2022_14h35p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh