Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2142/UBND-KTTH   Ngày ky´: 16/06/2020  
  Trích yếu: V/v thống nhất báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2019 của Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2142_signed.pdf
Người cập nhật: Lê Thị Thu Phương