Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3488/UBND-KTTH   Ngày ky´: 10/08/2022  
  Trích yếu: V.v đăng ký đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu Phước Đồng.  
Tệp đính kèm:
3488.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam