Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 143/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: V/v tham dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI năm 2021.  
Tệp đính kèm:
To chuc Doan tham du Hoi nghi bieu duong NKT.doc
To chuc Doan tham du Hoi nghi bieu duong NKT(13.01.2021_14h29p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến