Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 770/UBND-PVHCC   Ngày ky´: 26/02/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong bối cảnh đại dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT2447-1645516651881-47872044_vominhtam-26-02-2022_10h47p28.doc
DT2447-1645516651881-47872044_vominhtam-26-02-2022_10h47p28_converted(26.02.2022_21h10p18)_signed.pdf
840_VPCP-KSTT_09022022_4-signed.pdf
840_VPCP-KSTT_09022022_5-signed.pdf
840_VPCP-KSTT_09022022_6-signed.pdf
840_VPCP-KSTT_09022022_3.docx
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang