Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4343/UBND-VXNV   Ngày ky´: 06/10/2022  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT15635-1664974442395-35043961.doc
DT15635-1664974442395-35043961_converted(06.10.2022_13h33p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh