Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3461/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 15/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục trang thiết bị Phòng thủ dân sự.  
Tệp đính kèm:
CVVP3461_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng