Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 460/KH-UBND   Ngày ky´: 13/02/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Tiều dự án 1, dự án 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT1839-1676257711891-72325407.docx
DT1839-1676257711902-97152171.doc
DT1839-1676257711891-72325407_converted(13.02.2023_16h48p03)_signed.pdf
BIEU KEM THEO KH 460(13.02.2023_16h56p44)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung