Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2333/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 03/07/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Công văn số 2381/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP2333_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh