Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1803/KH-UBND   Ngày ky´: 28/04/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 144-CTr/BCSĐ ngày 08/3/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 25/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT6274-1651113270724-15877791.docx
DT6274-1651113270724-15877791(28.04.2022_16h42p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Khánh Hiền Hoà