Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 118/BC-UBND   Ngày ky´: 06/04/2021  
  Trích yếu: V/v báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 29/3/2021 đến ngày 04/4/2021  
Tệp đính kèm:
bao-cao-tuan-phong-chong-dich-tu-ngay-19.3-den-4.4.doc
bao-cao-tuan-phong-chong-dich-tu-ngay-19.3-den-4.4(06.04.2021_10h26p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc