Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 867/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v phân bổ số lượng đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 867_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến