Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1864/KH-UBND   Ngày ky´: 04/05/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026  
Tệp đính kèm:
DT6459-1651629223157-50591218.docx
DT6459-1651629223157-50591218_converted(04.05.2022_14h16p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung