Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1608/QĐ-UBND   Ngày ky´: 17/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Huyền.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1608_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như ý