Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1544/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công) dự án đầu tư xây dựng công trình Đê cửa sông Phú Thọ, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1544_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy