Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1269/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 08/04/2021  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai các Nghị định của Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
21-04-07-01-tham-muu-ND-31-35-cua-CP.doc
21-04-07-01-tham-muu-ND-31-35-cua-CP_converted(08.04.2021_09h36p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa