Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3418/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 363/BC-TCTTTg ngày 04/9/2020 của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVVP3418_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh