Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 37/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tính đến 17 giờ 00 ngày 05/01/2023  
Tệp đính kèm:
DT480-1673311023876-40879318.doc
DT480-1673311023876-40879318_converted(10.01.2023_14h31p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc