Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 423/KH-UBND   Ngày ky´: 10/02/2023  
  Trích yếu: V/v Công tác bồi thường nhà nước năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT1674-1675914536431-91606298_vominhtam-09-02-2023_17h06p40.doc
DT1674-1675914536431-91606298_vominhtam-09-02-2023_17h06p40_converted(10.02.2023_09h20p29)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Thị Thu Thùy