Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 212/UBND-VXNV   Ngày ky´: 14/01/2022  
  Trích yếu: V/v hỗ trợ test Covid-19 tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT771-1642066312276-08550468.docx
DT771-1642066312276-08550468_converted(14.01.2022_10h44p09)_signed.pdf
751.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc