Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4379/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 09/10/2022  
  Trích yếu: Về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.  
Tệp đính kèm:
DT15746-1665114486156-92103951_vominhtam-08-10-2022_16h41p43.doc
DT15746-1665114486156-92103951_vominhtam-08-10-2022_16h41p43_converted(09.10.2022_11h32p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh