Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 35/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/01/2020  
  Trích yếu: V.v triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.  
Tệp đính kèm:
CVUB35_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc