Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3117/UBND-KTTH   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3117_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung