Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 13/VPUB-LCT   Ngày ky´: 29/03/2022  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 13/2022 (điều chỉnh) (Từ ngày 28/3 đến ngày 01/4/2022)  
Tệp đính kèm:
DT4499-1648521100040-62696532_nguyenthithanhbinh-29-03-2022_11h45p45.docx
DT4499-1648521100040-62696532_nguyenthithanhbinh-29-03-2022_11h45p45_converted(29.03.2022_15h03p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình