Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3265/KH-UBND   Ngày ky´: 26/07/2022  
  Trích yếu: V/v Chuyển đổi Đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025  
Tệp đính kèm:
DT11459-1658741691836-47720638_nguyendinhtuan-26-07-2022_07h19p57.docx
DT11459-1658741691836-47720638_nguyendinhtuan-26-07-2022_07h19p57_converted(26.07.2022_14h05p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc