Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 9/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/01/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDUB 09_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam