Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2113/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v bồi thường, hỗ trợ nhà ở nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện 220kV dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2113_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu