Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4179/CĐ-UBND   Ngày ky´: 25/09/2022  
  Trích yếu: Về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT14976-1664105374005-26565289.pdf
DT14976-1664105374048-96967536.pdf
DT14976-1664111650441-48169821.docx
DT14976-1664111650441-48169821(25.09.2022_20h52p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín