Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 936/UBND-VXNV   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương  
Tệp đính kèm:
DT3511-1678679483121-72481095.doc
DT3511-1678679483121-72481095_converted(15.03.2023_16h07p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý